092.7777.698

NICEWATCH GÌN GIỮ GIÁ TRỊ THỜI GIAN

Với chúng tôi, không chỉ sửa đồng hồ. Công việc của chúng tôi là gìn giữ những gì tinh túy, tinh xảo nhất của món đồ trân quý.
Giữ lại nguyên vẹn giá trị cho đồng hồ.

SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ

Dịch Vụ Đồng Hồ
 • Bảo dưỡng, lau dầu
 • Căn chỉnh nhanh chậm
 • Vệ sinh dây vỏ đồng hồ
 • Cắt, thêm mắt dây

PHỤC HỒI ĐỒNG HỒ

Dịch Vụ Đồng Hồ
 • Đồng hồ bị vào nước
 • Đồng hồ bị vỡ kính
 • Đồng hồ ngừng chạy
 • Đánh bóng dây vỏ

THAY THẾ LINH KIỆN

Dịch Vụ Đồng Hồ
 • Thay dây đồng hồ
 • Thay mặt kính đồng hồ
 • Thay pin đồng hồ
 • Thay linh kiện đồng hồ

THẨM ĐỊNH

Dịch Vụ Đồng Hồ
 • Thẩm định miễn phí từ xa
 • Thẩm định kèm chứng nhận

+100 THƯƠNG HIỆU TỪ CAO CẤP ĐẾN PHỔ THÔNG